рішення 35 сесії 7 скл Про сільський бюджет на 2020 рік

україна

СИВАКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22514 с. Сиваківці  вул. Центральна, 34 телефон (04358)3-23-42; Email:sivakovrada@ukr.net

РІШЕННЯ№574

 20 грудня 2019 року                                                                35  сесія 7 скликання

Про  сільський бюджет на 2020 рік

 

       Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 77 Бюджетного кодексу України,  висновку постійної комісії з питань бюджету, соціального захисту населення, освіти, культури, духовного відродження, роботи з молоддю, фізкультури  і спорту

сільська рада ВИРІШИЛА:

  1.  Визначити на 2020 рік:

доходи  сільського бюджету у сумі 2241954,00гривень, у тому числі доходизагального фонду сільського бюджету – 2122274,00 гривеньта  доходиспеціального фонду  сільського бюджету-  119680,00 гривень  згідно з  додатком 1 до цього рішення;

видатки  сільського бюджету  у сумі  2241954,00гривень, у тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету – 2122274,00 гривень та  видатки спеціального фонду  сільського бюджету –  119680,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів  сільського бюджету у розмірі               2122,00 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду  сільського бюджету, визначених цим пунктом.

  1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  2 до цього рішення.
  2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

       4.    Затвердити розподіл витрат  сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  177450,00 гривень згідно з                 додатком 5 до цього рішення.

5.   Установити, що у загальному фонді сільськогобюджету на 2020 рік:

         -   до доходів належать надходження, визначені статтею 69Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею  101Бюджетного кодексу України(крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

      6.  Установити, що джерелом формування спеціального фонду сільськогобюджету на 2020 рік:

        -  у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

        - у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України, та залишки коштів спеціального фонду.

  1.  Установити, що  у 2020 році  кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету:

          - згідно з пунктом41 частини 1 статті 691  Бюджетного кодексу України та відповідні залишки  спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

          - згідно з частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України  спрямовуються на реалізацію заходів визначених частиною 2 статті 71  Бюджетного кодексу України.

8.  Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками   сільського бюджету видатки загального фонду на:

     - оплату праці працівників бюджетних установ;

     - нарахування на заробітну плату;

     - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 - забезпечення продуктами харчування;

     - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

      -  соціальне забезпечення;

          9.   Відповідно  до статтей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних  із забезпеченням захищених  видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.       

         10.  Головному розпоряднику коштів  місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання згідно з додатком 5  до цього рішення. 

         11. Надати право сільському голові:

         - відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, соціального захисту населення, освіти, культури, духовного відродження, роботи з молоддю, фізкультури і спорту з наступним затвердженням рішенням сільської ради здійснювати у міжсесійний період зміни до бюджету сільської ради за розпорядженням сільського голови:

         - згідно з його розпорядженнями встановлювати розміри премій, надбавок, допомоги на оздоровлення при виході у відпустку та матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань працівникам всіх підвідомчих установ.

        12. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з сільського бюджету вжити заходів щодо приведення мережі та штатів і відповідність до виділених асигнувань на їх утримання.

         13.  Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України секретарю сільської ради (Дзюбі М.В.) здійснити оприлюднення цього рішення на сайті сільської ради та на стенді у приміщенні сільської ради.  

        14.  Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

        15.  Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        16.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань бюджету, соціального захисту населення, освіти, культури, духовного відродження, роботи з молоддю, фізкультури і спорту (Соляр О.М.).

 

 Сільський голова                                                         Зінаїда РЯБІЩУК