паспорт бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Сиваковецька сільська рада

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                            Рябіщук З.В.

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

Розпорядження сільського голови № 01-7/6 від 04.02.2019 року

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 (0100000)

Сиваковецька сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

( 0110000)

 Сиваковецька сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

( 0114030)

( 0824 )

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –121270 гривень , у тому числі загального фонду – 121270 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

1. Закон Українги "Про місцеве самоврядувавння в Україні" ст. 26
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
3. Бюджетний Кодекс України
4. Закон України "Про культуру" № 2778-17 (редакція від 06.11.2016 року)
5. Закон України № 32/95 ВР від 27,01.1995 "Про бібліотеки та бібліотечну справу"
6. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.01.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
7. Рішення Сиваковецької сільської ради 28 сесії 7 скликання №  435 "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

121 270

0

121 270

 

 

Усього

121 270

0

121 270

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

1,75

0,00

1,75

 

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

штатний розпис

1,75

0,00

1,75

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

соціальний паспорт

2,00

0,00

2,00

 

 

 

кількість книговидач

од.

звіт бібліотекаря

17368,00

0,00

17368,00

 

 

 

число читачів

тис.осіб

звіт бібліотекаря

0,90

0,00

0,90

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.примірників

звіт бібліотекаря

0,00

15,40

15,40

 

 

 

поповнення бібліотечного фонду

тис.примірників

звіт бібліотекаря

0,00

0,50

0,50

 

 

 

списання бібліотечного фонду

тис.примірників

звіт бібліотекаря

0,00

0,00

0,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні затрати на обслуговування одного читача

грн.

рорзрахунок(бюджет/кість читачів)

134,70

0,00

134,70

 

 

 

кількість книговидач на одного працівника (ставку)

од.

розрахунок(к-ть

9925,00

0,00

9925,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

книговидач/к-ть працівників)

 

 

 

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

розрахунок(пот. рік/попер. рік)

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Рябіщук З.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Рябоконь Л.С.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Сиваковецька сільська рада

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                       Рябіщук З.В.

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

Розпорядження сільського голови № 01-7/6 від 04.02.2019 року

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

(0100000)

Сиваковецька сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 (0110000)

 Сиваковецька сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 (0110150)

 (0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –956362 гривень , у тому числі загального фонду – 943278 гривень та спеціального фонду – 13084 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

1.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 року"
3.Бюджетний Кодекс України
4.Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
5. Рішення Сиваковецької сільської ради 28 сесії 7 скликання № 435 "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року.

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

943 278

13 084

956 362

 

 

Усього

943 278

13 084

956 362

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

4,50

0,00

4,50

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

журнал реєстрації вхідної інформації, заяв та звернень громадян

270,00

0,00

270,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

журнал реєстрацій рішень сесій та виконкомів

215,00

0,00

215,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

розрахунок

60,00

0,00

60,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

розрахунок

48,00

0,00

48,00

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

розрахунок

209,60

2,90

212,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Рябіщук З.В.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

 

 

Рябоконь Л.С.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Сиваковецька сільська рада

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                       Рябіщук З.В.

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

Розпорядження сільського голови № 01-7/6 від 04.02.2019 року

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 (0100000)

Сиваковецька сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

( 0110000)

 Сиваковецька сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 (0110150)

 (0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –956362 гривень , у тому числі загального фонду – 943278 гривень та спеціального фонду – 13084 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

1.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 року"
3.Бюджетний Кодекс України
4.Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
5. Рішення Сиваковецької сільської ради 28 сесії 7 скликання № 435 "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року.

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

943 278

13 084

956 362

 

 

Усього

943 278

13 084

956 362

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

4,50

0,00

4,50

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

журнал реєстрації вхідної інформації, заяв та звернень громадян

270,00

0,00

270,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

журнал реєстрацій рішень сесій та виконкомів

215,00

0,00

215,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

розрахунок

60,00

0,00

60,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

розрахунок

48,00

0,00

48,00

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

розрахунок

209,60

2,90

212,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Рябіщук З.В.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

 

 

Рябоконь Л.С.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Сиваковецька сільська рада

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                               Рябіщук З.В.

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

Розпорядження сільського голови № 01-7/6 від 04.02.2019 року

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 (0100000)

Сиваковецька сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

( 0110000)

 Сиваковецька сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

( 0114060)

 (0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –80730 гривень , у тому числі загального фонду – 78730 гривень та спеціального фонду – 2000 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 26
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
3. Бюджетний Кодекс України
4. Закон України "Про культуру" № 2779-179 (редакція від 06.11.2016 року)
5. Наказ міністерства культури і туризму України № м35 від 23.05.2007 року "Примірне положення клубів"
6. Наказ Міністерства фінансів України № 8736 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
7. Рішення Сиваковецької сільської ради 28 сесії 7 скликання № 435 "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

78 730

2 000

80 730

 

 

Усього

78 730

2 000

80 730

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

соціальний паспорт

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість установ у тому числі клубів

од.

соціальний паспорт

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

звіт завклуба

240,00

0,00

240,00

 

 

 

кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно

осіб

звіт завклуба

8000,00

0,00

8000,00

 

 

 

кількість реалізованих квитків

шт.

звііт завклуба

0,00

400,00

400,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на одного відвідувача

грн.

розрахунок(бюджет/к-ть вівідувачів)

9,84

0,25

10,09

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

розрахунок(бюджет/к-ть заходів)

328,00

8,33

336,33

 

 

 

середня вартість одного квитка

грн.

рішення виконкому

0,00

5,00

5,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно

%

розрахунок

103,00

0,00

103,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

до фактичного показника попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Рябіщук З.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рябоконь Л.С.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Сиваковецька сільська рада

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                               Рябі щук З.В

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

Розпорядження сільського голови № 01-76 від 04.02.2019 року

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 (0100000)

Сиваковецька сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 (0110000)

 Сиваковецька сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

( 0117691)

 (0490 )

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –31250 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 31250 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 26
2. Бюджетний Кодекс України
3. Наказ мінністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про  деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
4.Рішення Сиваковецької сільської ради 28 сесії 7 скликання № 435 "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року
5. Рішення Сиваковецької сільської ради 28 сесії7 скликання № 437 "Про програму "Про благоустій на 2019 рік" від 20 грудня 2018 року

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Благоустрій  та освітлення населених пунктів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Благоустрій та освітлення населених пунктів.

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Благоустрій та освітлення населених пунктів.

0

31 250

31 250

 

 

Усього

0

31 250

31 250

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

бюджет

0,00

31,30

31,30

 

 

 

Обсяг видатків на оплату вуличного освітлення

тис.грн.

бюджет

0,00

30,30

30,30

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна протяжність мережі вуличного освітлення

км.

соціальний паспорт

0,00

12,60

12,60

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

Співвідношення обсягу видатків на оплату вуличного освітлення в порівнянні з минулим роком

%

розрахунок

0,00

69,00

69,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Рябіщук З.В.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рябоконь Л.С.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.