рішення 28 сесії 7 скликання

                                                                                                                 

україна

                           СИВАКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                               ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ

                                   ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22514 с. Сиваківці  вул. Центральна, 34 телефон (04358)3-23-42; Email:sivakovrada@ukr.net

                        Р і ш е н н я  №  435

 20 грудня   2018 року                                         28  сесія 7  скликання

   Про сільський  бюджет

на 2019  рік

   Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве

самоврядування в Україні», статтей  75, 76, 77  Бюджетного Кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів  сільського бюджету на 2019рік у сумі  1938381 грн., в тому числі обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі1819865 грн., спеціального фонду бюджету  118516 грн.

 (додаток №1).

          2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету бюджету на 2019 рік у сумі 1938381 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 1819865 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 118516 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2, додаток № 3)

         3.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі 1820  грн.

          4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток4)на 2019 рік:

- інша субвенція на утримання дошкільних закладів освіти-676587 грн.;

- інша субвенція на утримання закладів культури-200000 грн.;

         5.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2019  рік за їх економічною  структурою:

- заробітна плата  ( код 2111);

-нарахування на оплату праці  ( код 2120);

- продукти харчування  ( код 2230);

              -  оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

          - трансферти органам державного управління інших рівнів ( (код 2620);

              - інші виплати населенню (код 2730).

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм на загальну суму 31432 грн. (додаток № 5).

          7.  Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення

розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для бюджетних установ сільської ради виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток № 6).

         8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати в органах Державної казначейської служби України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України   позики  для  покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,  в межах  поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         9.Враховуючи норми статей 23,108  Бюджетного кодексу України, надати право сільському голові за погодженням постійної комісії з питань  бюджету , соціального захисту населення, освіти, культури, духовного відродження, роботи з молоддю, фізкультури і спорту, з наступним затвердженням на сесії сільської ради,здійснювати у міжсесійний період:

         - зарахування, розподіл та перерозподіл субвенцій та додаткової дотації з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до сільського бюджету;

          - у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів сільського бюджету  перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету).

         10. Установити, що в загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження , визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

         11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік є надходження, визначені ст. 69.1 Бюджетного кодексу України.

         12. Надати право сільському голові згідно з його розпорядженнями встановлювати розміри премій, надбавок, допомоги на оздоровлення при виході у відпустку та матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань працівникам всіх підвідомчих установ.

        13. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з сільського бюджету вжити заходів щодо приведення мережі та штатів і відповідність до виділених асигнувань на їх утримання.

         14. На виконання положення Бюджетного Кодексу України щодо впровадження програмно-цільового методу бюджетування сільський бюджет на 2019 рік приймається з врахуванням програмно-цільового методу бюджетування.

         15. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України секретарю сільської ради (Дзюбі М.В.) здійснити оприлюднення цього рішення на сайті сільської ради та на стенді у приміщенні сільської ради.

         16.  Додатки № 1,2,3,4,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         17.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, соціального захисту населення,освіти, культури,духовного відродження, роботи з молоддю, фізкультури і спорту (Соляр О.М.)

 

 

Сільський голова                                   Зінаїда     РЯБІЩУК