рішення 20 сесії 7 скликання

                                                                                                                  україна

СИВАКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22514 с. Сиваківці  вул. Центральна, 34 телефон (04358)3-23-42; Email:sivakovrada@ukr.net

                                         Р і ш е н н я  №  291

 21 грудня   2017 року                                           20 сесія 7  скликання

Про сільський  бюджет

на 2018  рік

   Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве

самоврядування в Україні», статтей  75, 76, 77  Бюджетного Кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

       1.Установити загальний обсяг доходів  сільського бюджету на 2018рік у сумі  1722313 грн., в тому числі обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі1599898 грн., спеціального фонду бюджету  122415 грн. (додаток №1).

        2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету бюджету на 2018 рік у сумі 1722313 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 1599898 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 122415 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток№ 2).

         3.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі 1600  грн.

          4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток3)на 2018 рік:

- інша субвенція на утримання дошкільних закладів освіти-602986 грн.;

- інша субвенція на утримання закладів культури-150602 грн.;

- субвенція Турбівській селищній раді на утримання пожежної частини-25000 грн.

         5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд сільського бюджету в сумі 15950 грн.

         6.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018  рік за їх економічною  структурою:

- заробітна плата  ( код 2111);

-нарахування на оплату праці  ( код 2120);

- продукти харчування  ( код 2230);

              -  оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

          - трансферти органам державного управління інших рівнів ( (код 2620);

              - інші виплати населенню (код 2730).

       7.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм на загальну суму 50950 грн. (додаток № 4).

          8.  Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для бюджетних установ сільської ради виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток № 5).

         9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати в органах Державної казначейської служби України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України   позики  для  покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,  в межах  поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         10.Враховуючи норми статей 23,108  Бюджетного кодексу України, надати право сільському голові за погодженням постійної комісії з питань  бюджету , соціального захисту населення, освіти, культури, духовного відродження, роботи з молоддю, фізкультури і спорту, з наступним затвердженням на сесії сільської ради,здійснювати у міжсесійний період:

         - зарахування, розподіл та перерозподіл субвенцій та додаткової дотації з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до сільського бюджету;

          - у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів сільського бюджету  перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету).

         11. Установити, що в загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження , визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

         12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік є надходження, визначені ст. 69.1 Бюджетного кодексу України.

         13. Надати право сільському голові згідно з його розпорядженнями встановлювати розміри премій, надбавок, допомоги на оздоровлення при виході у відпустку та матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань працівникам всіх підвідомчих установ.

        14. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з сільського бюджету вжити заходів щодо приведення мережі та штатів і відповідність до виділених асигнувань на їх утримання.

         15. На виконання положення Бюджетного Кодексу України щодо впровадження програмно-цільового методу бюджетування сільський бюджет на 2018 рік приймається з врахуванням програмно-цільового методу бюджетування.

         16. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України секретарю сільської ради (Дзюбі М.В.) здійснити оприлюднення цього рішення на сайті сільської ради та на стенді у приміщенні сільської ради.

         17.  Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         18.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, соціального захисту населення,освіти, культури,духовного відродження, роботи з молоддю, фізкультури і спорту (Соляр О.М.)

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                     Зінаїда Рябіщук