рішення 14 сесії 7 склик.

У  К  Р  А  Ї  Н  А

СИВАКОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

---

          22514 с. Сиваківці вул. Центральна, 34 телефон (04358) 3-23-42; Email: sivakovrada@ukr.net

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я № 210

10 квітня 2017 року                                                              14 сесія 7 скликання     

                                              

 Про Програму забезпечення розроблення містобудівної документації

«Генерального плану сіл Сиваковець та Соболівки» на 2017-2018 р.

 

          З метою забезпечення ефективної реалізації розроблення містобудівної документації сіл Сиваковець та Соболівка, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітекрурно-містобудівних проблем, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності, керуючись пунктом 42  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада  В И Р І Ш И Л А:

1.      Затвердити Програму забезпечення розроблення містобудівної документації «Генеральний план сіл Сиваковець та Соболівки» на 2017-2018 р та кошторис робіт з Генерального плану (додаються).

2.     Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення даного

рішення на офіційному веб-сайті Сиваковецької сільської ради.

3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на

постійну комісію з питань бюджету, соціального захисту населення, освіти, культури, духовного відродження, роботи з молоддю, фізкультури і спорту (Соляр О.М.)

 

 

 

Сільський голова                                                        Зінаїда РЯБІЩУК